Fyran – ett annonsfritt experiment

BLOGG
#4_2

Nu har Nomadliv #4 snart lämnat tryckpressarna och bör dimpa ner i våra läsares brevlådor inom en vecka.

Den här gången prövar vi ett intressant grepp. Är det något våra säljare ofta får höra så är det att den låga andelen annonser är ett högst tilltalande drag hos Nomadliv.

Vi är själva inte så glada i att jobba med annonser. Av flera skäl:

I dagens läge flyr annonsörerna till nätet och teve och vill inte betala många korvören för utrymme ens i en så nischad tidning som Nomadliv. Ansträngningen för att sälja in annonser står därmed inte riktigt i proportion till det ekonomiska utfallet av den.

Eftersom vi vill hålla vår fana högt i avdelningen Granskar är det också skönt att inte behöva snegla på om vi eventuellt skulle trampa en annonsör på tårna. I Nomadliv #5, som vi producerar för fullt nu, kommer vi att göra en djupdykning i de fem senaste årens anmälningar till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, och där kommer vi inte att väja för att avslöja om det är någon tillverkare eller återförsäljare som återkommer oftare än andra.

Fast det kanske mest avgörande skälet för att avstå från annonser är att annonsmaterial alltid är det sista som kommer in till redaktionen. Alla tidningsmakare vet hur enerverande det är att sitta och vänta på sent och icke komplett annonsmaterial ända fram till sista natten före tryckerilämningen.

Denna kaotiska hantering inverkar menligt på kvalitén i hela tidningen. Planeringen spricker, man måste kasta in eller ut redaktionellt material i all hast och i värsta fall kan vackra reportageupplägg ödeläggas totalt genom en annons vars utseende kolliderar fult med reportaget.

Så vill inte vi att våra läsare ska ha det. Eller vi. Vi vill göra en vacker och välplanerad tidning där läsningen har högsta prioritet. Därför prövar vi nu en modell helt utan annonser.

Vår utfästelse har hela tiden varit att vi ska erbjuda cirka hundra sidors läsning med högst tjugo procent annonser. Alltså garanterar vi nu minst åttio sidors läsning och inga annonser.

Skulle vi ändå välja att sälja annonser igen, så läggs de sidorna ovanpå de minst åttio redaktionella sidorna. Vi kommer i så fall att lägga oss vinn om att publicera annonser som just våra läsare har god nytta av. Dit hör inte fordonsannonser, utan snarare inspirerande reklam för tillbehör, färjelinjer och resmål.

Men nu ska vi först se hur ni kära läsare trivs med en helt annonsfri tidning. Det ska bli ett riktigt spännande experiment!

                                                                                Margareta Jonilson