Hur kul är det med annonser?

BLOGG
Omslag Många till webb

Som tidningsmakare tycker vi att det är hur kul som helst med annonser. Dels kan de tillföra våra läsare information som de inte får i de redaktionella spalterna och dels tillför de oss resurser som kan användas för att vi ska kunna göra en så bra tidning som möjligt.

Baksidan av annonser är att de kan komplicera formgivningen av tidningen och skapa besvärliga kollisioner mellan färger och former. Vi vet också att en del läsare retar upp sig på när andelen annonser är hög i förhållande till det redaktionella innehållet.

Den tredje nackdelen är att man kan göra sig så beroende av annonsörerna att man inte törs stöta sig med dem, vilket effektivt sätter stopp för vissa typer av kritiskt granskande artiklar.

Det är väl ingen som tror att gratisutdelade tidningar som hyllar den ena tillverkaren och återförsäljaren efter den andra innehåller ett uns av granskande attityd?

Så hur ska vi förhålla oss till annonser på Nomadliv?

Ja, det bestämmer vi inte enbart själva. Annonseringen i tryckta medier minskar dramatiskt, även om just nischade livsstilsmagasin som Nomadliv klarar sig bättre än många andra pappersprodukter.

I enlighet med vår Stenbeckska tvärtomfilosofi ser vi faktiskt den minskande annonseringen som en fördel. Lagom är bäst. Om vi klarar att hålla vår budget med en annonsandel på 10-15 procent av det totala sidantalet får vi många sidor över till njutbar och intressant läsning.

Om vi dessutom kan försöka styra annonsmaterialet så att det tillför dig som läsare extra värde är vi ännu gladare. Det kan röra sig om rabattkuponger, extra information och tips om saker att göra och butiker att besöka i anslutning till ett resmål vi redan skriver om. Eller annat som helt enkelt är matnyttigt för dig som husbilsåkare.

En relativt låg annonsvolym kräver å andra sidan att vi kan hålla uppe antalet betalande läsare. Enda vägen dit är att göra en så bra tidning att så många som möjligt vill läsa den. Vi jobbar på det – hårt!

                                                                                              Margareta